Skitse over Morsø Frimenigheds Kirkegård i Ø. Jølby.Foto

Ved at bruge skitsen over kirkegården og de viste oplysninger i databasen: vdr. Afdeling,
kan du ved besøg på kirkegården finde frem til de enkelte gravsteder.

Tilbage