Notater


Match 101 til 116 fra 116

      «Forrige 1 2 3

 #   Notater   Knyttet til 
101 Test.: Maren ___, Johanne Mortens Datter, Søren Andersen, Niels Nielsen, Anders Mortensen. PEDERSEN, 101 Jens (I54)
 
102 Test.: Thomas Mortensen, Ole Olesen, Jens Jensen, Else Madsdatter og Kirsten Knudsdatter. SØRENSEN, 101 Christen (I51)
 
103 Test.:  Capt. Brandt, Holbeck junior, Brændeviinsbrænder Hansen, Frue Smith Jfr. (=Jomfru) Kirketerp KNUDSEN, 108 Brithe Margrethe (I96)
 
104 Test: Gro__ Holbech og Kirketerp. Lient. Gjelstrup.  Fuldmægtig Beck, Madam Holbeck _- Holbeck. KNUDSEN, 108 Hans Peter (I85)
 
105 Test: Secretair Smith, Contorist Holbech, Købmand Wedersøe, Mad. Hansen, Jfr.  Holbeck KNUDSEN, 108 Karen Elisabeth (I92)
 
106 Testes Christen Nørgaards H. i Alstrup. Niels Mickelsen. Knud Nielsen. Peder Bedsted? og Christen Nielsen. HANSDATTER, 101 Ane Marie (I1)
 
107 Testes Johanne Mortens Datter, Maren Niels Datter, Mads Nørgaard, Niels Nielsen, Søren Andersen. PEDERSDATTER, 101 Ane (I53)
 
108 Testes Johanne Mortensdatter og Pigen Else Christensdatter, Jens Mortensen, Mads Sørensen Nørgaard, Niels Jepsen PEDERSDATTER, 101 Ane Marie (I16)
 
109 Testes: Anne Lars D, Anne Peders D, Ole Juul, Simon Pedersen, Peder Jensen, alle af Lÿkken NIELSEN, 101 Jens Christian (I2)
 
110 Testes: Kirsten Jensdtr. Maren Jensdtr. Jens Ydsen, Jens Nielsen, Thomas Larsen JENSEN, 101 Hans (I8)
 
111 Udvandret til Amerika i April 1870 i følge lægdsrullen. HANSEN, 101 Niels (I37)
 
112 Ved 70-års fødelsdagen:

70 Pens. førstelærer, gdr. S. Bækgaard, "Fossevangen", Tylstrup, fylder søndag den 28. oktober 70 aar. Han er født på Bækgaard i Vrensted og tog lærereksamen paa Hjørring Seminarium. I ca. 33 aar var han lærer ved Brændskov skole ved Tylstrup, hvor han udførte et anerkendt skolearbejde, og samtidig drev han de sidste aar som lærer eb landejendom han ejede, og som laa i nærheden af skolen. Kort før han tog sin afsked fra skolegerningen, købte han af staten "Fossevangen", som han driver som et alsidigt landbrug. I en snes aar var han formand for Brændskov trasformatorforening, ligesom han har været formand for Tylstrup brugsforening og revisor for Tylstrup andelsmejeri. 
BÆKGAARD, 101 Søren Kristian Olesen (I78)
 
113 Ved trolovelsen med Lars Christensen oplyses det, at hun efter dom ved Vennebjerg Horns Herredsret er frifundet for ægteskab til sin forrige mand Christen Nielsen Terp, som for 7 år siden forlod hende. JENSDATTER, 104 Kirsten Marie (I82)
 
114 Ved trolovelsen mellem Lars Christensen og Kirsten Marie Jensdatter oplyses det, at hun efter dom ved Vennebjerg Horns Herredsret er frifundet for ægteskab til sin forrige mand Christen Nielsen Terp som for 7 år siden forlod hende. Familie F31
 
115 Vidn: Mette Christensdatter W  Skjærum, Marie Knudsdatter, Johannes Jensen Bunchene, Jacob   ...  stskov, og Kristian Knudsen, Højen. LARSEN TISLUMBUNKEN, 104 Christen (I25)
 
116 Vidner Peder Pedersens Kone, Barnets Fader og min Datter. PEDERSEN, 109 Peder (I116)
 

      «Forrige 1 2 3